คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทย์ฯ ในโอกาสรับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 (Executive of The Year 2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่