คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษา

  อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้ารางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”