คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 7 รางวัล การประกวดนวัตกรรม Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประกวดนวัตกรรม Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2 โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด และสามารถคว้า 7 รางวัล ดังนี้

ประเภทหลักสูตร

  • นางสาวอิลฮาม อาลี นางสาวอานีซะ เต๊ะเด็ง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ข้าวเกรียบปลาเสริมใยอาหารสูงสำหรับคนท้องผูก"
  • นางสาววานีซา มะนุ นางสาวฮารยา อูเซ็ง นางสาวอาสือม๊ะ มะหร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "เฮลตี้ฟู้ด : แหนมปลาใบยอเพื่อสุขภาพ"
  • นางสาวนูฮารีฟา กอเด นายมูฮัมหมัดนาสรี ยามา นางสาวฮาซะห์ ลอดิง นางสาวอนิสา มูดี นางสาวมัสมีตา หะมะ นางสาวนูรีดา มะหร๊ะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และอาจารย์ ดร.ฮูดา แวหะยี อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "เครื่องบริหารและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ"
  • นางสาวฮูดา เจ๊ะแวมาแจ นางสาวอารีดา ยามา นางสาวนุร์อาตีก๊ะ โวะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "สครับสมุนไพรไพลเพื่อสุขภาพสำหรับผิวกายสูตรสำหรับผิวผสม"

ประเภททั่วไป

  • อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "การพัฒนาเจลล้างมือชีวภาพเม็ดบีทเสริมสารสกัดจากเปลือกมะนาว"
  • อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นางสาวการีมะ สะแม และนางสาวอามีเนาะ สะมะแอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "กรดชีวภาพจากเศษเปลือกผลไม้สำหรับเป็นสารเร่งการแข็งตัวของน้ำยางในการผลิตยางถ้วยในชุมชน"
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวอาแอเสาะ มะเส็ง และนางสาวสารีย๊ะ อาแว ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ผลิตภัณฑ์เยลลี่เหลวพลังงานสูงจากลูกหยีสำหรับนักกีฬา"

แกลเลอรี่