คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตริทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏราชภักดิ์"

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอมลี เจะดอเลาะ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏราชภักดิ์" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

แกลเลอรี่