คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวม 3 อัตรา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวม 3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาโครงการ 1 อัตรา 
    สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร (สอวช. จามจุรีแสควร์ ชั้น 14)
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 1 อัตรา
    สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร (สอวช. จามจุรีแสควร์ ชั้น 14)
3. เจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 
    สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิธีการสมัคร
          สมัครด้วยตนเอง โดยยื่น Resume / CV ผ่านทาง E-mail: digitalpmuc@gmail.com

ระยะเวลาในการรับสมัคร
          ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 29 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 065-039-4545 เวลา 08:30. – 16:30 น. ในเวลาราชการ

แกลเลอรี่