คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเขิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 โดยกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" วันที่ 18 สิงหาคม 2564 และกำหนดจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันและบริการวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 สมุัครร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gg.gg/scienceyru2564

แกลเลอรี่