คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (อาคาร 5 ชั้น 1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  
โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 70000
e-mail: [email protected]