คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา ประจำเดือน มีนาคม 2565

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2565
สนใจสมัครงาน สามารถสแกน QR-CODE
ก่อนไปสมัคร ควร
1.เตรียมเอกสารการสมัคร ถ่ายเอกสารให้พร้อม
2.ดูบริษัทที่จะไปสมัคร อยู่ที่ไหน ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไร เสียก่อน
3.เตรียมอุปกรณ์(ปากกา) รวมถึงยานพาหนะ ให้พร้อม
4.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เสียก่อน #เสื้อยืด กางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ ไม่ต้องใส่ ไปสมัครงาน ใส่ไป นายจ้างไม่เรียกสัมภาษณ์
#หากสนใจที่ไหน จะสมัครที่ไหน ไปตามที่อยู่ที่กำหนดได้เลย

แกลเลอรี่