คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2565


 

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล ***

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วม ***

*** สรุปผลการแข่งขันทุกรายการ ***

(กรุณาติดต่อรับเงินรางวัลและค่าเคลื่อนย้ายโครงงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้ เท่านั้น)

*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกรายการ ***

 


 

  • สมัครประกวดและแข่งขันโดยคลิ๊กลิงก์ในช่องรับสมัครของตารางกิจกรรมด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ http://academic.yru.ac.th  เริ่มรับสมัคร 1 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565 (มีปัญหาระบบรับสมัคร ติดต่อ 086-2864929)

 


 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565
เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 ทีมละ 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดนวัตกรรมทางด้านสัตว์ อุดมศึกษา ทีมละ 3 คน รับไม่เกิน 10 ทีม เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดเรียงความทางจุลินทรีย์ : ประเด็นปัจจุบันโรคติดเชื้อฝีดาษลิง ม.4-6 รายบุคคล รับไม่เกิน 10 คน เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ ม.4-6 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 15 คน เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม.1-3 รายบุคคลหรือรายกลุ่มไม่เกิน 5 คน เต็ม
09.00-12.00 น. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.4-6 ทีมละไม่เกิน 3 คน เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดนำเสนอเรื่องราวจากภาพ Photo Voice ประเด็น “การส่งเสริมสุขภาพ” ม.1-3 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน เต็ม
09.00-12.00 น. การแข่งขันของเล่นวิทยาศาสตร์โดรนเจ้าเวหา ม.1-6 ทีมละ 2 คน รับไม่เกิน 10 ทีม เต็ม
09.00-12.00 น. ค่ายนักสืบ Biotech (รอบที่ 1) ม.6 รายบุคคล รอบละ 30 คน เต็ม
08.00-15.30 น. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.4-6 รายบุคคล เต็ม
09.00-12.00 น. อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อด้วย canva และสร้างวีดีโอด้วยมือถือ ม.1-6 รายบุคคล เต็ม
09.00-16.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ป.4-6 รายบุคคล ไม่เกิน 3 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 30 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ม.4-6 หรือเทียบเท่า ทีมละ 3-5 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นชายแดนใต้ ม.4-6 ทีมละไม่เกิน 3 คน เต็ม
13.00-15.00 น. การประกวด Make Me Make Media ม.1-6 ทีมละไม่เกิน 3 คน เต็ม
13.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 รายบุคคล ไม่เกิน 5 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 50 คน เต็ม
13.00-16.00 น. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ทีมละ 2 คน โรงเรียนละ 2 ทีม รับไม่เกิน 20 ทีม เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดทักษะการสะบัดแส้ ป.1-6 รายบุคคล เต็ม
13.00-16.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ม.1-3 รายบุคคล ไม่เกิน 3 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 30 คน เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดคลิปวีดีโอการใช้ประโยชน์จากแมลงในท้องถิ่น (Indigeneous insects help the earth) ทุกระดับชั้น ทีมละ 3 คน รับไม่เกิน 30 ทีม เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดโครงงาน IOT (Internet of Things) ป.1-6 ทีมละไม่เกิน 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ เรื่อง  "เกษตร BCG ที่ต้องใส่ใจ" ม.4-6 หรือเทียบเท่า รายบุคคล ไม่เกิน 1 คน/โรงเรียน เต็ม
13.30-16.30 น. การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม.4-6 รายบุคคลหรือรายกลุ่มไม่เกิน 5 คน เต็ม
13.30-16.30 น. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์การออกแบบการทดลองเคมีย่อส่วน (microscale chemistry) ม.4-6 ทีมละไม่เกิน 3 คน เต็ม
13.30-16.30 น. การแข่งขันสิงประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ทีมละไม่เกิน 3 คน เต็ม
13.00-16.00 น. ค่ายนักสืบ Biotech (รอบที่ 2) ม.6 รายบุคคล รอบละ 30 คน เต็ม

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. การแข่งขันโซดูกุ (Sudoku) ป.4-6 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 26 คน เต็ม
09.00-12.00 น. การแข่งขันโซดูกุ (Sudoku) ม.1-3 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 26 คน เต็ม
09.00-12.00 น. ค่ายนักสืบ Biotech (รอบที่ 3) ม.6 รายบุคคล รอบละ 30 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟาร์มสัตว์ในฝัน ประถมศึกษา รายบุคคล เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟาร์มสัตว์ในฝัน มัธยมศึกษา รายบุคคล เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร BCG ม.4-6, ปวช., ปวส.,
ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
รายบุคคลหรือทีมๆ ละ ไม่เกิน 3 คน เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดโครงงาน IOT (Internet of Things) ม.1-6 หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม เต็ม
13.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมต้น ม.1-3 รายบุคคล ไม่เกิน 5 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 50 คน เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดทักษะการสะบัดแส้ ม.1-6 รายบุคคล เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดโมเดลนวัตกรรมพลังงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน (Innovation Energy Model for Community) ม.4-6 ทีมละไม่เกิน 5 คน รับไม่เกิน 10 ทีม เต็ม
13.00-16.00 น. การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ ตามแนวคิด BCG ด้วยโปรแกรม Paint ป.1-3 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน รับไม่เกิน 24 คน เต็ม
13.00-16.00 น. ค่ายนักสืบ Biotech (รอบที่ 4) ม.6 รายบุคคล รอบละ 30 คน เต็ม
13.00-16.00 น. ค่ายรู้วิทย์พิชิตดาว ป.4-6 รายบุคคล ไม่เกิน 60 คน เต็ม

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565
เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 ทีมละ 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู เน้นด้าน BCG ระดับประถมศึกษา คุณครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษา
รายบุคล เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวดคลิปวีดีโอ (Short Clip Contest วัยรุ่นรักษ์พลังงาน) ม.4-6 ทีมละไม่เกิน 5 คน เต็ม
09.00-12.00 น. การประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.4-6 ทีมละ 3 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การแข่งขัน YRU Master Chef ม.1-3 ทีมละไม่เกิน 3 คน รับไม่เกิน 10 ทีม เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 ทีมละ 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ทีมละ 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ทีมละ 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานจุลชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ทีมละ 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เต็ม
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ทีมละ 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เต็ม
13.00-16.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 ทีมละ 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม เต็ม
13.30-16.30 น. การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู เน้นด้าน BCG ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รายบุคล เต็ม