คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศผลการคัดเลือกแข่งขันทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ Start up Science Business ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ Start up Science Business ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด