คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมพิจารณาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมพิจารณาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธาน

แกลเลอรี่