คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธาน

แกลเลอรี่