คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญร่วมงานและร่วมประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเขิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" วันที่ 18 สิงหาคม 2567 และกำหนดจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567 สมัครร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.yru.ac.th/th/page/1983