คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ เข้ารับรางวัลพิเศษ เนื่องในมหกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ เข้ารับรางวัลพิเศษการจัดบูธกิจกรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข Soft Power of Art and Culture ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง งาน 90 ปี มรย. โดยรางวัลนี้ให้กับสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีการจัดตกแต่งบูธโดยใช้ผ้าพื้นถิ่น ได้อย่างสวยงาม รวมถึงการใช้วัสดุและภาชนะใส่อาหารที่มาจากธรรมชาติ 

แกลเลอรี่