คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ต้อนรับอธิการบดี 17 มหาวิทยาลัย ในเครือ NAHDLATUL ULAMA ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ต้อนรับอธิการบดี 17 มหาวิทยาลัย ในเครือ Nahdlatul Ulama ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน

แกลเลอรี่