คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมกิจกรรม Bridging Borders, Building Futures 2024 (BBBF) รุ่นที่ 3

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรม Bridging Borders, Building Futures 2024 (BBBF) UTP AND YRU เพื่อทำกิจกรรมนักศึกษาร่วมกัน ภายใต้กิจกรรม Bridging Borders, Building Futures (BBBF 2024) รุ่นที่ 3

แกลเลอรี่