คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ  สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการในพิธี พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วม 

 

แกลเลอรี่