คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2562

 

 

การประกวด/แข่งขัน/อบรม
เวลา กิจกรรม ระดับชั้น สถานที่ รับสมัคร
วันที่ 18 สิงหาคม 2562    
13.00-16.00น. แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 เวทีหอประชุมเล็ก ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. แข่งขันแรลลี่โดรนจ้าวเวหา ม.4-6 โรงยิมส์ อาคาร 22 กองพัฒนานักศึกษา ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ประกวดโครงงาน IOT ม.1-3 25-100 ชั้น 1 อาคาร 25 ตึก ICT ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ประกวดโครงงาน IOT ม.4-6 25-100 ชั้น 1 อาคาร 25 ตึก ICT ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ประกวด Photo voice ประเด็นผู้สูงอายุ ม.1-3 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ประกวด Photo voice ประเด็นผู้สูงอายุ ม.4-6 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
10.30-16.00น. แข่งขันไก่สวยงาม (เหลืองหางขาวเพศผู้) บุคคลทั่วไป อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
10.30-16.00น. แข่งขันไก่สวยงาม (เหลืองหางขาวดาวรุ่ง) บุคคลทั่วไป อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
10.30-16.00น. แข่งขันไก่สวยงาม (คละสี) บุคคลทั่วไป อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
10.30-16.00น. แข่งขันไก่สวยงาม (แม่พันธุ์คละสี) บุคคลทั่วไป อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
10.30-16.00น. แข่งขันไก่สวยงาม (วัยใส อายุ 4-5 เดือน) บุคคลทั่วไป อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. แข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน อุดมศึกษา อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
09.00-12.00น. แข่งขันตอบปัญหาเกษตร ป.4-6 15-201 อาคาร 15 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.1-3 05-309 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ป.4-6 อาคารประกอบ 1 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันการพูด "ฑูตน้อยพลังงาน" ม.1-3 เวทีหอประชุมเล็ก ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันแก้ไขสถานการณ์และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมLightbot ป.1-3 06-305 อาคาร 6 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6 09-211 อาคาร 9 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครูประถมศึกษา 05-306 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครูมัธยมศึกษา 05-306 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.4-6 16-303 อาคาร 16 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดแพะ (เพศผู้) ม.1-6 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดแพะ (เพศเมีย) ม.1-6 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
09.00-16.00น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6 22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
09.00-16.00น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
09.00-16.00น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
09.00-16.00น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลินทรีย์ ม.4-6 22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
09.00-16.00น. ประกวดเรียงความวันวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
09.00-16.00น. ประกวดเรียงความวันวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6 อาคารประกอบ 1 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-3 05-309 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน Super smart energy ม.4-6/ปวช/เทียบเท่า อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. แข่งขันโดรนจ้าวเวหา ม.1-3 โรงยิมส์ อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
10.00-12.00น. อบรมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์อย่างง่าย บุคคลทั่วไป อาคาร 15 ปิดรับสมัคร
13.00-15.00น. อบรมการผลิตต้นอ่อนพืช บุคคลทั่วไป อาคาร 15 ปิดรับสมัคร
08.00-16.00น. ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ป.4-6 ห้อง 05-206 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
09.00-12.00น. แข่งขันตอบปัญหาเกษตร ม.4-6 15-201 อาคาร 15 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ป.4-6 06-305 อาคาร 6 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 อาคารประกอบ 1 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ป.4-6 05-309 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันวาดภาพลายเส้นทางพฤกษาศาสตร์ ม.4-6 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.1-3 เวทีหอประชุมเล็ก ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.4-6 เวทีหอประชุมเล็ก ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" อุดมศึกษา เวทีหอประชุมเล็ก ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.1-3 22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6 22-100 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 22 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันสะบัดแส้ (ชาย) ป.1-ม.6 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
09.00-12.00น. แข่งขันสะบัดแส้ (หญิง) ป.1-ม.6 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. การโต้วาที Energy ฟุ้งฟิ้งสุดชีวิต ม.4-6 เวทีหอประชุมเล็ก ปิดรับสมัคร
13.00-16.00น. ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.4-6 อาคารประกอบ 2 ปิดรับสมัคร
10.00-12.00น. อบรมการผลิตและใช้ประโยชน์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง บุคคลทั่วไป อาคาร 15 ปิดรับสมัคร
08.00-16.00น. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.4-6 ดาดฟ้า อาคาร 5 ปิดรับสมัคร
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
08.00-16.00น. ค่ายคอมพิวเตอร์ ป.4-ม.3 ห้อง 06-201 อาคาร 6 ปิดรับสมัคร