คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บันทึกความร่วมมือ

ชื่อโครงการ/ความร่วมมือ ระยะเวลา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับห้างหุ้นส่วน สาครินทร์ โปร เดนเนอร์จี ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์เเละอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนบันนังสตาปัญญานุกูล จังหวัดยะลา กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566
MEMORANDUM OF AGREEMENT Between UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, INDONESIA And YALA RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กับ บริษัท เพียวไลฟ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 65 - 4 เม.ย. 70
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเดอะเบสโฮม รีสอร์ท แอนด์ สปา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลยะหา ตั้งแต่ปี 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันสอนความงามสปาพราวิเนีย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ปี 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาคมคาราศาสตร์แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ปี 2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท ดับเบิ้ลไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระหว่างบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR ACADEMIC COOPERATION AND EXCHANGE BETWEEN THE HALAL SCIENCE CENTER CHULALONGKORN UNIVERSITY AND YALA RAJABHAT UNIVERSITY ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท CITEC Evolution จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด (White Channel) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560
MEMORANDUM OF AGREEMENT Between FACULTY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND AGRICULTURE (FSTA), YALA RAJABHAT UNIVERSITY (YRU) THAILAND And FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCE, UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) ตั้งแต่ปี 2560
MEMORANDUM OF AGREEMENT Between YALA RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND And SANICHEM RESOURCES SDN. BHD., MALAYSIA ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559
บันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559
บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Faculty Of Art Design And Creative Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2558
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างนายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY, INDONESIA AND YALA RAJABHAT UNIVERSITY, THAILAND ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558
บันทึกข้อตกลงโครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับเทศบาลตำบลท่าสาป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างโรงพยาบาลกรงปินัง กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
Memorandum Of Agreement Between Faculty Of Mathematics And Natural Sciences, Yogyakarta State University And Faculty Of Science, Technology And Agriculture, Yala Rajabhat University ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556
ข้อตกลงตามโครงการ Cisco Networking Local Academy Agreement กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2554
ข้อตกลงความร่วมือทางวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2554
ข้อตกลงความร่วมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2554