คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2564

 

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ***

*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ***

*** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ (บางรายการ) ***

*** ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสูจิบัตร หน้า 2-3 ***

 

 

การประกวด/แข่งขัน/อบรม
เวลา กิจกรรม ระดับชั้น รูปแบบกิจกรรม/เงื่อนไข รับสมัคร
วันที่ 15 กันยายน 2564    
09.00-12.00 น. ประกวดผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6 7 ก.ย. 64 ส่งเอกสารทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google meet
-
09.00-12.00 น. ประกวดการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 9 ก.ย. 64 ส่งเอกสารและคลิปวีดีโอทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. ประกวดการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ม.1-6 9 ก.ย. 64 ส่งเอกสารและคลิปวีดีโอทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. แข่งขันนวัตกรรมเตาพลังงานแสงอาทิตย์ (YRU-Solar Cooker) ม.4-6 หรือเทียบเท่า 7 ก.ย. 64 ส่งเอกสารทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม ม.4-6 7 ก.ย. 64 ส่งคลิปวีดีโอทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. ประกวดมินิฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ม.4-6 7 ก.ย. 64 ส่งคลิปวีดีโอทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สด ผลการตัดสินผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. ประกวดเรียงความด้านจุลินทรีย์ Coronavirus 2019 ม.1-3 15 ก.ย. 64 เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดส่งทางอีเมล / Live สดผลการตัดสินผ่านโปรแกรม  Google Meet -
09.00-12.00 น. ประกวดวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ ม.4-6 8  ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียด
15 ก.ย. 64 Live สดการวาดภาพผ่านโปรแกรม Google Meet หรือ Webex / ส่งผลงานทางอีเมล
-
09.00-12.00 น. ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฝัน” ป.1-6 8  ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียด
15 ก.ย. 64 Live สดการวาดภาพผ่านโปรแกรม Google Meet / ส่งผลงานทางอีเมล
-
09.00-12.00 น. ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฝัน” ม.1-6 8  ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียด
15 ก.ย. 64 Live สดการวาดภาพผ่านโปรแกรม Google Meet / ส่งผลงานทางอีเมล
-
09.00-12.00 น. ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในฝัน” อุดมศึกษา 8  ก.ย. 64 เวลา 13.30 น. ชี้แจงรายละเอียด
15 ก.ย. 64 Live สดการวาดภาพผ่านโปรแกรม Google Meet / ส่งผลงานทางอีเมล
-
09.00-12.00 น. แข่งขันซูโดกุ (SUDOKU) ป.4-6 15 ก.ย. 64 Live สด ตอบโจทย์คำถามผ่านโปรแกรม Zoom Meeting -
13.00-16.00 น. แข่งขันทักษะการพูด เรื่อง นวัตกรรมกับการเกษตร ม.4-6 17 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-11.00 น. แข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ป.4-6 15 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Zoom Meeting -
13.00-15.00 น. แข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ม.1-3 15 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Zoom Meeting -
09.00-12.00 น. แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ป.4-6 7 ก.ย. 64 แชร์โฟลเดอร์ไฟล์เอกสารและคลิปวีดีโอบน GDrive ทางอีเมล
15 ก.ย. 64 Live สด ประกาศผลรางวัลโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมสีสกรีนจากน้ำยางพาราและการสกรีนบนเสื้้อผ้า ม.4-6 Live สดการอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet -
13.00-16.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อการสอนอย่างง่ายด้านชีววิทยา (พันธุศาสตร์) ครูสอน ม.ปลาย Live สดการอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet หรือ Webex -
วันที่ 16 กันยายน 2564
09.00-12.00 น. แข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากมูลฝอยสู่โรงเรียนสีเขียว ม.1-3 10 ก.ย. 64 ส่งไฟล์คลิปวีดีโอและเอกสาร
16 ก.ย. 64 Live สดแสดงผลงานผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อตัดสินรางวัล
-
13.00-16.00 น. แข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากมูลฝอยสู่โรงเรียนสีเขียว ม.4-6 10 ก.ย. 64 ส่งไฟล์คลิปวีดีโอและเอกสาร
16 ก.ย. 64 Live สดแสดงผลงานผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อตัดสินรางวัล
-
09.00-15.00 น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลินทรีย์ ม.4-6 9 ก.ย. 64 อัดคลิปวีดีโอและเอกสารส่งทางอีเมล
14 ก.ย. 64 ประกาศผลรอบคัดเลือก
16 ก.ย. 64  Live สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 9 ก.ย. 64 อัดคลิปวีดีโอและเอกสารส่งทางอีเมล
14 ก.ย. 64 ประกาศผลรอบคัดเลือก
16 ก.ย. 64  Live สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 9 ก.ย. 64 อัดคลิปวีดีโอและเอกสารส่งทางอีเมล
14 ก.ย. 64 ประกาศผลรอบคัดเลือก
16 ก.ย. 64  Live สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-16.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 9 ก.ย. 64 อัดคลิปวีดีโอและเอกสารส่งทางอีเมล
14 ก.ย. 64 ประกาศผลรอบคัดเลือก
16 ก.ย. 64  Live สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. แข่งขันการพูดไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน หัวข้อ “ขยะสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาด” ม.1-3 16 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00 น. แข่งขันการพูดไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน หัวข้อ “สถานการณ์พลังงานในยุค COVID-19” ม.4-6 16 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00 น. แข่งขัน Photo voice ประเด็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ม.1-3 16 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Zoom meeting -
13.00-16.00 น. แข่งขัน Photo voice ประเด็นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ม.4-6 16 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Zoom meeting -
09.00-12.00 น. ประกวดโครงงาน IOT (Internet of Things) ม.1-3 16 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting -
13.00-16.00 น. ประกวดโครงงาน IOT (Internet of Things) ม.4-6 16 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting -
09.00-12.00 น. แข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.1-3 7 ก.ย. 64 ส่งคลิปวีดีโอทางอีเมล
16 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. แข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.4-6 7 ก.ย. 64 ส่งคลิปวีดีโอทางอีเมล
16 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. แข่งขันทักษะวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ป.1-3 16 ก.ย. 64 ส่งผลงานทางอีเมล / Live สดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting -
13.00-16.00 น. แข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบน micro:bit ป.4-6 16 ก.ย. 64 ส่งผลงานทางอีเมล / Live สดผ่านโปรแกรม Zoom Meeting -
13.00-16.00 น. ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ แหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตรในชุมชนของฉัน ม.4-6 13 ก.ย. 64 ส่งคลิปวีดีโอทางอีเมล
16 ก.ย. 64 Live สดผลการตัดสินรางวัลผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 7 ก.ย. 64 แชร์โฟลเดอร์ไฟล์เอกสารและคลิปวีดีโอบน GDrive ทางอีเมล
16 ก.ย. 64 Live สด ประกาศผลรางวัลโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบน micro:bit ป.4-6 Live สดการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting -
วันที่ 17 กันยายน 2564
09.00-12.00 น. ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครู ป.4-6 9 ก.ย. 64 ส่งเอกสารและคลิปวีดีโอทางอีเมล
17 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครู ม.1-6 9 ก.ย. 64 ส่งเอกสารและคลิปวีดีโอทางอีเมล
17 ก.ย. 64 Live สดตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. ประกวดสื่อการสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ม.4-6 17 ก.ย. 64 Live สด นำเสนอเอกสาร .pdf ตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00 น. แข่งขันการพูด "ฑูตน้อยพลังงาน" ม.1-3 17 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-15.00 น. แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 16 ก.ย. 64 แข่งขันรอบคัดเลือก
17 ก.ย. 64 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ LIVE สดผ่านโปรแกรม Google meet หรือ Webex
-
09.00-12.00 น. ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.1-3 17 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Zoom meeting -
13.00-16.00 น. ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.4-6 17 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Zoom meeting -
13.00-16.00 น. แข่งขันการสร้างพรีเซนเทชัน ด้วยโปรแกรม mentimeter ม.1-3 17 ก.ย. 64 ส่งผลงานทาง Google Drive / Live สดผ่านโปรแกรม Google Meet -
13.00-16.00 น. ประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร อุดมศึกษา 13 ก.ย. 64 ส่งคลิปวีดีโอทางอีเมล
17 ก.ย. 64 Live สดนำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
13.00-16.00 น. แข่งขันการออกแบบการทดลองเคมีย่อส่วน (microscale chemistry) ม.4-6 7 ก.ย. 64 ส่งไฟล์เอกสารและคลิปวีดีโอทางอีเมล
17 ก.ย. 64 Live สดนำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. แข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6 7 ก.ย. 64 แชร์โฟลเดอร์ไฟล์เอกสารและคลิปวีดีโอบน GDrive ทางอีเมล
17 ก.ย. 64 Live สด ประกาศผลรางวัลโปรแกรม Google Meet
-
09.00-12.00 น. แข่งขัน “ภาพเล่าเรื่อง” วิถีชีวิตยุค Covid-19 ม.4-6 15 ก.ย. 64 LIVE สด นำเสนอและตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างพรีเซนเทชันด้วยโปรแกรม mentimeter ม.1-3 Live สดการอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สารพัดผักงอกและไมโครกรีน ทั่วไป Live สดการอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมจากน้ำหมักชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั่วไป Live สดการอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet -