สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Yala Rajabhat University)
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-299699 โทรสาร 073-299610 ต่อ 74200 มือถือ 080-6039381