คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 (Executive of The Year 2021)" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้/อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 (Executive of The Year 2021)" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

แกลเลอรี่