คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯคว้า 2 รางวัล การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับ 2 รางวัล ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 โดยเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (https://science.yru.ac.th) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับคณะ และเว็บไซต์หลักสูตรชีววิทยา(https://science.yru.ac. th/biology2016) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับหลักสูตร

แกลเลอรี่