คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรวิทย์ฯสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์ จัดเวทีให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเยาวชนชายแดนภาคใต้รักสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดเวทีให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด

แกลเลอรี่