คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท "Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award" โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018) ของสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นตัวแทนรับรางวัลดังกล่าวในงานสัมมนา BIDC 2018 (Bangkok International Digital Content Festival 2018 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

แกลเลอรี่