คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. รับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2021

  • อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2021 สาขาข้าราชการและวิสาหกิจดีเด่น แม่พิมพ์ตัวอย่างต้นแบบดีเด่น โดยชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล
  • อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลเพชรแห่งสยาม 2021 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี 2021 สาขาข้าราชการและวิสาหกิจดีเด่นด้านวิชาการ โดยชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล

แกลเลอรี่