ติดต่อเรา

หลักสูตรเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาคาร 15 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-299647 ต่อ 72100
[email protected]

แผนที่หน่วยงาน